VÍKENDOVÉ KURZY

Schází vám čas?

My sice den prodloužit neumíme, ale týden ano!

Kurzy a doučování pro žáky a studenty

         Přípravné kurzy skupinové

  1. Víkendové intenzívní přípravné kurzy pro žáky ZŠ – příprava k přijímacím zkouškám na SŠ / Matematika / So nebo Ne / 9.30 – 11.30 / 60 minut / 6-10 žáků / listopad–březen / 1.500,- Kč
  2. Víkendové intenzívní přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava na státní maturitní zkoušku / Matematika / So nebo Ne / 13.00 – 18.00 / 90 minut / 4–8 žáků / listopad–duben / 3.800,- Kč
  3. Víkendové intenzívní přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na lékařských VŠ / Fyzika pro mediky / So nebo Ne / 13.00 – 18.00 / 90 minut / od 6 žáků / listopad–duben / 2.800,- Kč
  4. Víkendové intenzívní přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na lékařských VŠ / Chemie pro mediky / So nebo Ne / 13.00 – 18.00 / 90 minut / od 6 žáků / listopad-duben / 2.800,- Kč
  5. Víkendové intenzívní přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na právnických, ekonomických, sociálních fakultách VŠ / OSP – Obecné studijní předpoklady (matematika, fyzika, logika) / So nebo Ne / 13.00 – 18.00 / od 6 žáků / listopad-duben / 2.800,- Kč

 

        Přípravné kurzy individuální

  1. Víkendové přípravné kurzy pro žáky ZŠ – příprava k přijímacím zkouškám na SŠ / Matematika / So, Ne – 9.00 – 12.00, eventuálně také Po – 13.00 – 17.00
  2. Víkendové přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava na státní maturitní zkoušku / Matematika / So i Ne / 13.00 – 18.00, eventuálně také Po – 13.00 – 17.00
  3. Víkendové přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na lékařských fakultách VŠ / Fyzika pro mediky / So, Ne – 9.00 – 12.00, eventuálně také Po – 13.00 – 17.00
  4. Víkendové přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na lékařských fakultách VŠ / Chemie pro mediky / So, Ne – 9.00 – 12.00, eventuálně také Po – 13.00 – 17.00
  5. Víkendové přípravné kurzy pro žáky SŠ – příprava k přijímacím zkouškám a studium na právnických, ekonomických, sociálních fakultách VŠ / OSP – Obecné studijní předpoklady (matematika, fyzika, logika) / So, Ne – 9.00 – 12.00, eventuálně také Po – 13.00 – 17.00

       Cena u individuálních přípravných kurzů je stanovena smluvně dle požadované dílčí a celkové hodinové dotace.

      Pro doplňující informace o přípravných kurzech nás kontaktujte

      na telefonním čísle 608 877 666,

      nebo e-mailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz,

      děkujeme vám.