REKVALIFIKAČNÍ KURZY

 

Do nabízených rekvalifikačních kurzů se mohou hlásit i uchazeči o zaměstnání vedení na Úřadech práce formou tzv. zvolených rekvalifikací

 

Představení rekvalifikačního centra:

Rekvalifikační zařízení při vzdělávacím centru FAKTUM působí v severomoravském regionu kontinuálně již od roku 1992, kdy více než dvě desetiletí získáváme zkušenosti, díky kterým jsme schopni zajistit nadstandardní vzdělávací služby v oblasti profesního vzdělávání a rekvalifikací.

Rekvalifikační kurzy, které pořádáme, jsou v oborech účetní, mzdové a daňové problematiky, obchodních a administrativních dovedností v českém a v kombinaci v anglickém jazyce. V neposlední řadě realizujeme rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy osobního počítače od základních až po speciální kurzy. Všechny tyto kurzy pořádáme pro všechny zájemce z řad veřejnosti, zaměstnanců firem, a také převážně pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na úřadech práce. Všechny nabízené kurzy jsou realizovány v rekvalifikačním zařízení přímo v centru Opavy na Masařské ulici č. 15.

Komu jsou rekvalifikační kurzy určeny:

Rekvalifikační kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří splňují podmínky pro nástup do jednotlivých vzdělávacích programů a chtějí si rozšířit vlastní profesní kvalifikaci v oboru vybraného kurzu. Současně se do rekvalifikačních mohou hlásit i zájemci, kteří jsou vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce.

Nabídka rekvalifikačních kurzů:

  1. Rekvalifikační kurzy z oboru ekonomie a administrativy

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky (170 vyuč. hodin)
Účetnictví a daňová evidence (130 vyuč. hodin)
Účetnictví (120 vyuč. hodin)
Účetnictví s využitím výpočetní techniky (140 hodin)
Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky (120 vyuč. hodin)
Mzdové účetnictví (85 vyuč. hodin)
Daňová evidence (40 vyuč. hodin)

Ekonom podniku (300 vyučovacích hodin)

  1. Rekvalifikační kurzy z oboru obsluhy osobního počítače

Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD) (51 vyuč. hodin)
Pracovník grafického studia (81 vyuč. hodin)

 

Informace pro uchazeče o zaměstnání vedených na ÚP:

Náklady za absolvování rekvalifikačního kurzu mohou být uchazeči o zaměstnání vedeném na Úřadě práce proplaceny v plné výši formou tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE

TIP pro uchazeče o zaměstnání vedených na ÚP:

Vyberte si požadovaný rekvalifikační kurz a konzultujte zařazení do kurzu s Vaší zprostředkovatelkou zaměstnání na příslušném úřadu práce. Zprostředkovatelka Vás odkáže na kompetentního pracovníka ÚP, který Vám podá bližší instrukce k zařazení do rekvalifikačního kurzu, předá Vám formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání“, který sami vyplníte a druhý formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ vyplníme my při Vaši osobní návštěvě v našem rekvalifikačním zařízení na Masařské ulici č. 15 v Opavě. Tyto formuláře následně předáte na ÚP a vyčkáte na schválení Vámi zvolené rekvalifikace.

Informace k rekvalifikačním kurzům:

Pro doplňující informace o rekvalifikačních kurzech nás kontaktujte na telefonním čísle 773 924 414, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde…

 

Poznámka:

Rekvalifikační kurzy jsou MŠMT ČR akreditované vzdělávací programy, proto jednotliví zájemci musí splňovat základní předpoklady pro nástup a následnou realizaci zvoleného rekvalifikačního kurzu. Jednou z hlavních podmínek je mít ukončené vzdělání podle konkrétních požadavků k jednotlivému kurzu (viz. detail kurzu). Jako vstupní požadavek rozlišujeme ukončené základní nebo střední vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.