CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)

CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)

Zkouška Cambridge English: First (FCE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky, zkouška FCE je pro Vás.

Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

 

PRO KOHO JE CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST?

  • Všem, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni
  • Věk kandidátů není omezen, zkouška je tedy vhodná pro mládež i pro dospělé

Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ ZKOUŠKA CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST?

Zkouška FCE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

  • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
  • Psaní (Writing)
  • Poslech (Listening)
  • Mluvený projev (Speaking)

Více informací najdete na webové stránce Cambridge English

TERMÍN ZKOUŠKY V JAZYKOVÉM A VZDĚLÁVACÍM CENTRU FAKTUM V OPAVĚ

Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty

 

FCE 20.6.2020 20.6.2020 15.5.2020 12:00
4.100,- Kč JVC FAKTUM Opava bude upřesněno bude upřesněno

Důležité informace:

  • CELÁ ČÁSTKA musí být uhrazena nejpozději do pátek 15. května 2020 do 12:00
  • Ústní i písemnou část bude možné složit v jeden den