Mzdové účetnictví


PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Termín konání kurzu bude DUBEN – ČERVEN 2022. Termín zahájení kurzu bude upřesněn.

Zálohu na kurz ve výši 2000 Kč je nutné uhradit před zahájením kurzu, nejpozději do úterý 1. března 2022.

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, matkám na mateřeké, ale i uchazečům o uzaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle +420 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz


Detail kurzu:

Rozsah: 80 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle +420 608 877 666.
Ukončení: Po cca 9 týdnech od termínu zahájení kurzu.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ a ČTVRTEK
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 19:30 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin /

výukový den:

6 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině
Cena kurzu: od 14.500,- Kč

(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)

Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí mzdového účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje znalost problematiky mzdového účetnictví, orientaci v současné legislativě s teoretickou a praktickou znalostí mzdových účetních případů.

 

Co získáte:

  • Veškerou potřebnou výbavu k absolvování výuky v kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru mzdového účetnictví s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “mzdové účetnictví”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Pracovně právní vztahy (16 vyuč. hodin)
Pracovní poměr
Vybraná ustanovení zákoníku práce
Odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

2) Mzda a odměňování (14 vyuč. hodin)
Odměňování zaměstnanců
Průměrný výdělek
Srážky ze mzdy

3) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (26 vyuč. hodin)
Obecná východiska daně z příjmu ze závislé činnosti
Výpočet daňové povinnosti
Roční vyúčtování daně z příjmu

4) Zdravotní pojištění (11 vyuč. hodin)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění

5) Sociální pojištění (17 vyuč. hodin)
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění

 

Celkem 80 vyuč. hodin + 2 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.