PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH (ANGLIČTINA)

Název kurzu Celkem hodin výuky Délka lekce /

1x týdně

Výukový materiál Cena za 45 minut / Cena za semestr celoročního kurzu
Před-přípravný kurz FCE
(ke zkoušce 2022)
32 90 min. Ready for FCE 100,- Kč /

(3.200,- Kč)
Objednat

Přípravný kurz FCE
(ke zkoušce 2021)
32 90 min. Výukový materiál pro danou zkoušku, vzorové testy 109,- Kč /
(3.490,- Kč)
Objednat
Přípravný kurz CAE
(ke zkoušce 2021)
32 90 min. Výukový materiál pro danou zkoušku, vzorové testy 125,- Kč /
(3.990,- Kč)
Objednat

Minimální obsazenost přípravných kurzů je 6 osob.

Název kurzu Termíny výuky Délka lekce Výukový materiál Cena lekce
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA FCE
PRO STUDENTY
Individuálně od 45 min. Dle požadavků
studentů
od 400,-*
podle osob ve výuce

*Cena výukové hodiny závisí na počtu žáků ve skupině, uvedená cena je pro individuální výuku 1 žáka. V případě více žáků (2 nebo 3) ve skupině je výuková lekce pro každého z nich levnější.

Před-přípravný kurz FCE je určen zájemcům, kteří teprve uvažují o získání mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. V tomto kurzu se využívá učebnice READY FO FCE, Macmillan, která svým obsahem na danou zkoušku připravuje z úrovně A2/B1 dle ERR, což je i vstupní úroveň účastníků. Nepředpokládá se, že absolvent před-přípravného kurzu bude v daném školním roce zkoušku konat.

Přípravný kurzu FCE, kde se předpokládá vstupní úroveň účastníků již B1/B2 dle ERR, je výuka vedena jako přímá příprava na zkoušku Cambridge English. V kurzu se probírají komplexně jednotlivé části zkoušky, píší se a analyzují vzorové testy, vysvětluje se gramatika, která se na zkouškách objevuje, píší se eseje v anglickém jazyce, atd. Účastnící tohoto kurzu jsou připraveni na zkoušku Cambridge English FCE v červnovém termínu, kdy zkouška se koná přímo ve FAKTUMu.

Máte k přípravným kurzům nějaký dotaz? Váš požadavek nám prosím sdělte telefonicky na čísle 773 924 414 nebo 608 877 666 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

zpět