Účetnictví

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY – BLÍŽÍ SE TERMÍN REALIZACE

Termín konání kurzu bude DUBEN – ČERVEN 2022. Termín zahájení kurzu bude upřesněn.

Zálohu na kurz ve výši 2000 Kč je nutné uhradit před zahájením kurzu, nejpozději do úterý 1. března 2022.

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, matkám na mateřeké, ale i uchazečům o uzaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle +420 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz

 

Detail kurzu:

Rozsah: 120 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle +420 608 877 666.
Ukončení: Po cca 10-ti týdnech od termínu zahájení kurzu.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ a ČTVRTEK
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 19:30 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin / výukový den: 6 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině
Cena kurzu: od 16.500,- Kč
(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje orientaci v současné legislativě a teoretickou znalost základních účetních případů.
  • KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTENÍKY V OBORU

 

Co získáte:

  • Základní a z větší části teoretické znalosti k zahájení výkonu profese samostatného účetního.
  • Veškerý výukový a výcvikový materiál potřebný pro zdárné absolvování celého kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti účetnictví.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru účetnictví s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “účetnictví a daňová evidence”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Základní principy účetnictví (20 vyuč. hodin)
Úvod do soustavy účetnictví
Základní prvky soustavy účetnictví
Pravidla pro účtování na účtech

2) Účtování v účtových třídách (68 vyuč. hodin)
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Finanční účty
Zúčtovací vztahy
Kapitálové účty
Náklady a výnosy

3) Účetní uzávěrka (31 vyuč. hodin)
Závěrkové a podrozvahové účty
Přípravné práce před účetní závěrkou
Účetní závěrka
Souvislý příklad – opakování

 

Celkem 120 vyučovacích hodin a 2 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech +420 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.