🔎85% sleva? To je POVEZ II – 3. VÝZVA! 󠀥💸

Rádi byste se vzdělávali, ale nechcete to hradit všechno ze svého? Nevadí! 1. listopadu 2017 v 11 hodin byl zahájen příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II.

Co je to POVEZ II?

POVEZ II je zkratkou názvu projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“.

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Právě s tím by jim měl tento projekt pomoci.

Projekt bude realizován do 31. prosince 2022 Úřadem práce ČR a je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Pro koho je projekt POVEZ II určen?

Projekt umožní zaměstnavatelům a fyzickým osobám – OSVČ získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Do projektu mohou být zařazeni i potenciální zaměstnanci.

Kdo může o dotaci požádat?

Právnická osoba (firma) včetně nestátních neziskových organizací nebo fyzická osoba (OSVČ).

Žadatelé nejsou nijak omezováni z pohledu převažující ekonomické činnosti (dle klasifikace CZ-NACE). Vyloučeni jsou zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Co můžete získat?

Příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení. V aktuální kolové výzvě je připraveno na podporu celkem 1,5 miliardy Kč. Kompletní informace o výši příspěvku, o který můžete zažádat naleznete zde v sekci II. Ze strany příjemce dotace (např. Vaší firmy) je však požadováno spolufinancování pouze ve výši 15%!

Jak o dotaci požádat?

Pro zjednodušení podání žádosti, byla Úřadem práce ČR vytvořena webová aplikace, která slouží zároveň jako ukazatel doposud alokovaných prostředků. Skrze tuto aplikaci se můžete registrovat a následně odeslat až 5 žádostí! 

Nepřehlédněte!

  • Upozorňujeme, že od 16. 10. 2020 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.
  • Pokud se firma bude podílet na zpracování žádosti o příspěvek, nemůže být současně i poskytovatelem vzdělávacích aktivit u podpořené žádosti.
  • Do vzdělávacích kurzů mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo osoby, které od začátku projektu absolvovaly vzdělávání v součtu kratším než 40 hodin (1 hodina = 60 minut). Rozhodnutí o podpoře osob již podpořených v rozsahu nad 40 hodin spadá pod kompetence příslušného pracoviště KrP
  • Při realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu POVEZ II je nutné dodržovat vedle Podmínek projektu také aktuálně platné mimořádná opatření. S účinností ode dne 17. května 2021 je dle Přílohy 2 usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 448 umožněna realizace vzdělávacích akcí v prezenční formě s omezeným počtem osob.

Aktuální oficiální dokumenty k III. výzvě

  • Veškeré potřebné oficiální dokumenty k III. výzvě naleznete zde.

V případě, že byste rádi realizovali vzdělávání Vašich zaměstnanců skrze JVC Faktum, kontaktujte nás zde.