AFTERCOVID KURZY ANGLIČTINY (PŘÍMĚSTSKÉ, DOHÁNĚCÍ) PRO ŽÁKY ZŠ

Termín konání: Bude upřesněno

Místo konání: Faktum, jazykové a vzdělávací centrum, Masařská 15, Opava

ZAMĚŘENÍ KURZŮ: 20 výukových hodin intenzívní jazykové výuky v angličtině zaměřených na opakování, procvičování a prohlubování témat a gramatických jevů pro žáky 2. stupně základních škol, ve kterém se si oživí zapomenuté učivo.

Cena: 2250,- Kč (minimálně 6 dětí ve skupině).

Stravování: pitný režim, lehká svačinka ZDARMA

 

Věk

Třída ZŠ

Čas konání

Obsah kurzu

E-přihláška

Témata

Gramatika

10 – 12

5. a 6. třída

Bude upřesněno

 • Já, rodina, popis osoby
 • Volný čas, záliby, zvyky
 • Domov, bydlení, můj život
 • Škola
 • Cestování, ve městě
 • Zvířata
 • Přítomný čas prostý a průběhový
 • Slovesa CAN, MUST
 • There is / There are
 • Časové údaje, předložky
 • Množné číslo
 • Some, any, this, that, these, those
 PŘIHLÁSIT
12 – 13 7. třída Bude upřesněno
 • Můj den
 • Lidské tělo – nemoci
 • Život ve městě
 • Oblečení
 • Moje země

 

 • Minulý čas prostý
 • Pravidelná / nepravidelná slovesa
 • Going to
 • Počitatelná / nepočitatelná podstatná jména
 • Druhý a třetí stupeň přídavných jmen
 PŘIHLÁSIT
13 – 14 8. třída Bude upřesněno
 • Plánujeme setkání
 • Zábava
 • Naše minulost – srovnání s přítomností
 • Vynálezy – budoucnost
 • Můj víkend
 • Have to
 • Why don’t we? Shall we?
 • Minulý čas prostý/průběhový
 • Sloveso COULD
 • Like + ing
 • Budoucnost pomocí WILL
 PŘIHLÁSIT
14 – 15 9. třída Bude upřesněno
 • Každodenní konverzace
 • Doprava
 • Moje město
 • Film
 • U lékaře – lidské tělo
 • Určitý / neurčitý člen
 • Přítomný čas průběhový
 • Zájmena
 • Přivlastňovací přídavná jména
 • Předpřítomný čas
 • Must, mustn’t
 • Frázová slovesa (sit down, …)
 • Everything, something, everywhere
 PŘIHLÁSIT

Minimální obsazenost kurzů je 6 dětí ve skupině, maximální počet dětí ve skupině je 10.

Máte zájem o jiný cizí jazyk nebo k uvedeným kurzům nějaký dotaz? Váš požadavek nám prosím sdělte telefonicky na čísle 608 877 666 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.