ČASTÉ DOTAZY K JAZYKOVÝM KURZŮM

Přichystali jsme pro Vás odpovědi na nejčastěji kladené dotazy zájemců o jazykový kurz:

1. Kdy kurzy začínají?
Jazykové kurzy pro veřejnost budou ve školním roce 2021/2022 zahájeny v září 2021.  Odborné kurzy, či kurzy jiných jazyků, jako jsou Španělština, Italština, Ruština a Francouzština jsou zahajovány až v následných týdnech. Odpolední jazykové kurzy se realizují v časech od 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 a 18:30 hodiny, kurzy pro děti a mládež zpravidla od 14:00, 14.30, 15:00, 15.30 a 16.00 hodin vždy pro uvedený rozsah výukové lekce.

2. Kde probíhá výuka?
Výuka probíhá v plně vybavených a moderních jazykových učebnách FAKTUMu, Masařská 15, Opava-Město. Kancelář vedení školy se nachází v přízemí, hned po vstupu do budovy.

3. Kolik je lidí ve skupině?
Průměrný počet účastníků ve standardním jazykovém kurzu je kolem 8 frekventantů, u kurzů konverzačních, přípravných nebo intenzivních bývá počet ještě nižší, něco kolem 6 osob. Nižší počet osob ve skupinách je i u kurzů s výukou 60 minut týdně, kdy skupina může být utvořena již ze 4 osob.

4. Jakým způsobem se mohu přihlásit?
Nejjednodušší způsob je podat elektronickou přihláškou, kterou naleznete na webových stránkách www.faktum-opava.cz, kde u každého nabízeného kurzu je uvedeno tlačítko OBJEDNAT. Pokud tak není, můžete nás s kontaktovat na tel.čísle: 608 877 666 nebo emailem na vyuka@faktum-opava.cz. Přihlášku lze podat také osobně kanceláři školy, Masařská 15, Opava-Město denně v pracovní dny od 7:30 do 18:00.

5. Jaký je vhodný termín přihlášení?
Přihlásit se můžete kdykoliv v období červen až září, nejvhodnější období je přelom srpna a září příslušného roku, nejpozději však do data zahájení kurzu. Při podání přihlášky v pozdějším termínu nemůžeme garantovat volné místo v požadovaném kurzu, neboť místa v kurzech jsou limitovaná svým maximálním počtem.

6. Je možné se přihlásit po zahájení kurzu?
Ano, pokud je v kurzu ještě volné místo, je možno se přihlásit po jeho zahájení. Avšak pozdní nástup do kurzu nemusí být finančně zvýhodněn.

7. Jak poznám, který kurz je pro mě vhodný?
Kompletní nabídka všech kurzů je prezentována na webových stránkách www.faktum-opava.cz v sekci JAZYKOVÉ KURZY, kde jsou uvedeny důležité informace týkající se Vámi požadovaného kurzu, úroveň, rozsah výuky, popřípadě termín konání, učební materiál a vyučující lektor. Na základě těchto informací si můžete sami zvolit požadovaný kurz. Pokud váháte nad Vaší jazykovou úrovní, můžete otestovat své znalosti pomocí rozřazovacího testu, který Vám velice rádi poskytneme na vyžádání. Po jeho vyplnění a odeslání zpět k nám na školu Vám zašleme vyhodnocení testu a doporučíme zařazení do určitého kurzu podle Vaši dosažené jazykové úrovně. Další možností je osobní konzultace s odpovědnými pracovníky školy (kontaktní formulář).

8. Pokud mi zvolený kurz nevyhovuje, mohu přejít do kurzu jiného?
Ano, pokud je pro Vás zvolený kurz nevyhovující jak svou koncepcí výuky, tak špatně zvolenou úrovní, můžete v rozmezí nejlépe 4 lekcí (cca 1 měsíce) bez problémů přejít do kurzu jiného, vhodnějšího. Lze také využít možnosti nezávazné ukázkové hodiny zdarma a na jejím základě se teprve pro vybraný kurz rozhodnout. Přechod mezi jednotlivými kurzy není nikterak zpoplatněn.

9. Jakou formou probíhá výuka?
Výuka probíhá vysoce komunikativní formou, které spočívá v neustálém kontaktu lektora se studenty. V jejím rámci jsou rozvíjeny všechny jazykové složky – mluvení, psaní, čtení a poslech. V kurzech je podán ucelený gramatický přehled včetně odpovídající slovní zásoby a upřednostňuje se intenzivní konverzace se zaměřením na praktické využití jazyka při návštěvě cizí země. Velký důraz je kladen na individuální přístup lektora jak ve fázi přípravy kurzu, tak i v jeho průběhu, což zaručuje jazykovou výuku na vysoké profesionální úrovni. K výuce se požívá jak zvolený studijní materiál (učebnice), tak i doplňující didaktické a audiovizuální pomůcky.

10. Kdo v kurzech vyučuje?
Výuku zajišťuje profesionální lektorský tým skládající se z aprobovaných a kompetentních českých a zahraničních vyučujících s dlouholetou praxí a zkušenostmi v jazykové výuce dospělých osob.

11. Jakým způsobem mohu uhradit kurzovné?
Kurzovné se hradí jednorázově před nástupem do kurzu. K úhradě budete vyzváni po přidělení variabilního symbolu z přihlášky a to buď bankovním převodem na účet číslo: 192 813 830 / 0300, nebo osobně v hotovosti v kanceláři školy, Masařská 15, Opava-Město (přízemí šedé výškové budovy).

12. Mohu uhradit kurzovné ve splátkách?
Na základě osobní domluvy lze splátkám kurzovného ve výjimečných případech vyhovět. V takovém případě lze kurz uhradit v dohodnutých splátkách, avšak splatnost celého kurzovného u celoročního jazykového kurzu je nejpozději do 2 měsíců od nástupu do kurzu.

13. Je možné, přihlásit se jen na polovinu kurzu?
Tzv. semestrální kurzy jsou v nabídce centra FAKTUM standardně vždy až od 2. pololetí školního roku. V září si lze zakoupit pouze celoroční kurz nebo kurz koncipovaný pouze jako semestrální (konverzační, odborné a intenzivní kurzy). Výjimkou jsou doložitelné plánované případy lékařských zákroků, ozdravných pobytů, změna bydliště a další, což podléhá osobní domluvě. Jiným případem může být, když kurz není obsazen maximální kapacitou a již neevidujeme žádné další zájemce o daný kurz. Standardně jsou v září semestrální kurzy cenově znevýhodněny oproti celoroční účasti na zvoleném kurzu.

14. Bude mi při předčasném ukončení kurzu vrácena poměrná část kurzovného?
V případech, kdy bez závažných důvodů sami předčasně ukončíte docházku do jakéhokoliv kurzu, nelze již po zahájení kurzu a úhradě kurzovného toto zpětně vrátit. Jiná situace je v případech, kdy doložíte vážné důvody, které Vám zabránily kurz navštěvovat, jako jsou zdravotní důvody, změna bydliště mimo okres, či zaměstnání, pak můžete písemně (emailem) požádat o „zamrazení“ docházky do kurzu (počítá se den, kdy bylo o zamrazení docházky požádáno). V tomto případě Vám bude za administrativní poplatek 500Kč převedeno neodebrané kurzovné na další období nového školního roku. Převod lze uskutečnit nejvýše do následného období – nový školní rok, v opačném případě dále nelze kurzovné převádět. Kurzovné lze však také převést na jinou informovanou osobu – náhradníka.

15. Jsou učebnice v ceně kurzu?
Cena učebnice není zahrnuta v celkové ceně kurzu a každý účastník si učebnici hradí sám. Avšak všem našim frekventantům zajistíme požadovanou učebnici při zahájení kurzu. Na veškerý výukový materiál (zahraniční učebnice) centrum FAKTUM poskytuje slevou 10% oproti pultovému prodeji. Standardní ceny učebnic se pohybují kolem 400,-Kč a méně, záleží na daném kurzu.

16. Jakým způsobem se dovím, zda bude kurz otevřen a kdy zahájen?
Zahájení Vámi objednaného kurzu se dozvíte z oznámení prostřednictvím zaměstnanců centra FAKTUM telefonicky, SMS zprávou, nebo emailem. Pokud jste při přihlášení do kurzu neuvedli žádný Váš kontakt, informujte se o začátku kurzu telefonicky na tel. 608 877 666 nebo osobně v kanceláři školy Masařská 15, Opava-Město.

17. Jaký je postup v případě neotevření kurzu?
Pokud Vámi požadovaný kurz není realizován, nabídneme Vám jinou variantu kurzu nebo vrátíme již uhrazenou zálohu kurzovného.

18. Je skladba kurzů věkově zohledněna?
Ano, při formování skupin jazykových kurzů bereme ohled i na věk jednotlivých zájemců o kurz tak, aby věková skladba kurzu byla co nejkompaktnější a nebyly mezi frekventanty přílišné věkové rozdíly. Pro tento případ je také nabídka kurzů rozdělena, příkladem je jiná nabídka kurzů pro žáky a studenty.

19. Chci si udělat státnici, můžu se na ni připravit u vás?
Naše škola dává přednost přípravě k mezinárodně uznávaným zkouškám, které jsou v současnosti nejvíce požadovány. Příprava ke státní jazykové zkoušce se realizuje spíše individuální formou, kdy lze využít zkušenosti našich jazykových lektorek a lektorů.

20. Jaké jsou všeobecné podmínky účasti na jazykových kurzech?
Odpolední jazykové kurzy pro veřejnost jsou otevřené kurzy a přihlásit se do kurzu může každý zájemce bez omezení. Pro všechny kurzy potom platí, že výchozí jsou informace zveřejněné na internetových stránkách www.faktum-opava.cz a společně s Všeobecnými obchodními podmínkami otevřených jazykových kurzů tvoří soubor závazně platných podmínek účasti na otevřeném jazykovém kurzu.

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku? S dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo přímo kontaktujte manažera vzdělávání 608 877 666. Na Vámi zadaný dotaz v co nejkratší době odpovíme. Děkujeme a těšíme se na Vás v jazykovém kurzu.