Daňová evidence

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, lidem na rodičovské dovolené, ale i uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz

 

Detail kurzu:

Rozsah: 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.
Ukončení: Po cca 8-mi týdnech od termínu zahájení.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: STŘEDA
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 18:30/45 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin / výukový den: 5 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 8 osob ve skupině
Cena kurzu: od 7.990,- Kč
(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje orientaci v současné legislativě a teoretickou znalost základních případů vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví).
  • KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTENÍKY V OBORU

 

Co získáte:

  • Základní a z větší části teoretické znalosti k zahájení výkonu profese samostatného účetního.
  • Veškerý výukový a výcvikový materiál potřebný pro zdárné absolvování celého kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti daňové evidence.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru daňové evidence s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “účetnictví a daňová evidence”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Princip a způsob vedení daňové evidence (5 vyuč. hodin)
Předmět a cíl daňové evidence
Obsah daňové evidence

2) Agendy daňové evidence (25 vyuč. hodin)
Evidence příjmů a výdajů
Pohledávky a závazky
Finanční majetek
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Evidence ostatních skutečností

3) Uzavření daňové evidence (10 vyuč. hodin)
Uzavření daňové evidence

Celkem 40 vyučovacích hodin a 2 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.