🤷‍♂️PŘÍPRAVNÉ KURZY A DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY A STUDENTY🤷‍♀️

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM FAKTUM

nabízí široké spektrum přípravných kurzů a doučování pro žáky a studenty nejen opavských škol. 

V nabídce naleznete jak organizované skupinové kurzy, tak možnost individuálních kurzů pro jednotlivce a malé skupiny žáků a studentů.

Nabídka dále obsahuje přípravné kurzy či doučování cizího jazyka, a také všeobecných předmětů (český jazyk, matematika, fyzika, …). Jsou v ní zahrnuty rovněž přípravné kurzy na zkoušky a mezinárodní certifikáty. Ve skupinových kurzech cizího jazyka je kladen důraz zejména na komunikaci. Lektorování v kurzech pro žáky a studenty provádějí kvalifikovaní a zkušení lektoři nebo vyučující základních a středních škol. Obsahově se jednotlivé kurzy a individuální výuka zaměřují na problematiku učiva dle typu školy. Jedná se jak o doplnění chybějících vědomostí, tak i rozšíření znalostí žáků a studentů.

 

VYUŽIJTE UKÁZKOVÉ HODINY U VŠECH KURZŮ ZDARMA!

Nejdříve kurz navštívíte, až potom zaplatíte…

 

Těšíme se na Váš zájem o naše profesionální služby

v oblasti jazykového vzdělávání.

Tým JVC FAKTUM.