🧾KURZY ÚČETNICTVÍ💰PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ NA NOVÉ POLOLETÍ

Centrum FAKTUM Opava realizuje vzdělávací programy, kurzy a semináře z oboru vedení účetnictví, daní a mezd.

Vzdělávací aktivity jsou určeny pro všechny zájemce z řad zaměstnanců podniků, samostatných účetních celků, samoplátců, uchazečů o zaměstnání, a také pro zájemce z řad široké veřejnosti. Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou realizovány v moderních prostorách plně vybaveného školicího střediska na Masařské ulici 15, přímo v centru Opavy.


Aktuální nabídka kurzů a seminářů účetnictví

  • Akreditované vzdělávací programy (dlouhodobé)

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky (170 vyuč. hodin)
Účetnictví a daňová evidence (130 vyuč. hodin)
Účetnictví (120 vyuč. hodin)
Účetnictví s využitím výpočetní techniky (140 hodin)
Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky (120 vyuč. hodin)
Mzdové účetnictví (80 vyuč. hodin)
Daňová evidence (40 vyuč. hodin) 

  • Kurzy praktického účtování s využitím výpočetní techniky

Účetnictví v praxi 1 (s využitím PC)
Účetnictví v praxi 2 (s využitím PC)
Daňová evidence v praxi (s využitím PC)
Mzdové účetnictví v praxi (s využitím PC)
Vedení účetnictví na PC (platforma PREMIER SYSTEM)

MS Excel pro účetní a ekonomy
MS Word v obchodní korespondenci

  • Tematické kurzy a semináře

Otázky a odpovědi s daňovým poradcem
Průřez zákonem o dani z příjmu
Průřez zákonem o DPH
DPH v příkladech
Mzdové výpočty v příkladech
Majetek, odpisy v příkladech
Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ
Zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ
Vedení účetnictví pro neúčetní

  • Speciálně pro firemní klienty

Účetnictví na zakázku

Příjem přihlášek do kurzů účetnictví probíhá celoročně, k realizaci vzdělávací aktivity dochází po naplnění minimální kapacity kurzu (uvedeno v detailu kurzu). Aktuální obsazenost získáte na tel. čísle +420 608 877 666.


O kurzech účetnictví obecně:

Nabízené kurzy a semináře z oboru účetnictví jsou koncipovány buď jako dlouhodobé komplexní vzdělávací programy (převážně kurzy účetnictví s akreditací MŠMT), které jsou obsahově zaměřeny na základní teoretické znalosti, nebo jako krátkodobější kurzy a semináře vycházející již z praktických potřeb a požadavků pro vedení dané účetní agendy v jednotlivých účetních jednotkách. Nabízené kurzy jsou adresovány převážně začínajícím a mírně pokročilým zájemcům, kteří se potřebují profesně doškolit pro výkon funkce samostatné účetní / účetního. 

Výstupem akreditovaných kurzů je získané osvědčení s celostátní platností pro danou pracovní činnost.

Kurzy s akreditací MŠMT ČR realizujeme také formou ZVOLENÉ REKVALIFIKACE (podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti), nebo ZMAMĚSTNANECKÉ REKVALIFIKACE (podle ustanovení § 110 zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění), kdy kurz může být zájemci plně nebo částečně hrazen příslušným Úřadem práce. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na tel. čísle: +420 608 877 666

Z osnov těchto komplexních vzdělávacích programů vychází další kurzy a semináře, které přináší posluchačům dovednosti praktického využití účetnictví a řeší problematiku přímo z praxe. Část těchto krátkodobých kurzů je realizována s využití výpočetní techniky a řeší konkrétní situace přímo v prostředí účetního software PREMIER SYSTÉM.

Pro individuální potřeby jednotlivých zaměstnavatelů (podniků) sestavíme vzdělávací seminář přímo na konkrétní sporná témata – kurz Účetnictví na zakázku a poskytneme kompetentního školitele přímo do „ostrého“ provozu daného podniku (společnosti).

Pro doplňující informace o kurzech nás kontaktujte na telefonním čísle +420 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, popřípadě vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.


Váš zájem o jiné kurzy a semináře z oboru vedení účetnictví, daní, mezd a práva nám prosím sdělte prostřednictvím
kontaktního formuláře, nebo přímo kontaktujte manažera vzdělávání na telefonním čísle 608 877 666, či emailem na adrese: grafova@faktum-opava.cz.