Microsoft EXCEL 3 – pokročilé funkce

 

 

Cílová skupina Jestliže chcete ovládnout Microsoft Excel na mistrovské úrovni, přihlaste se do tohoto kurzu. Naučíte se vytvářet podmíněné výpočty, používat databázové funkce, získat data z externích databází, vytvářet kontingenční tabulky, analyzovat různé scénáře, využít řešitele k nalezení optimálního cíle, pokročile pracovat se sešity, nebo vytvářet a upravovat makra.
Rozsah kurzu 8 učebních hodin
(8 hod. denně: 8.00 – 9.30, 9.40 – 11.10, 11.40 – 13.10, 13.20 – 14.50)
Délka kurzu – dny  2 / 4 (dle poptávky a domluvy)
Čas výuky 15.00 – 16.30 / 16.45 – 18.15
Cena kurzu od 1790,- Kč
Verze výukových programů Windows 7, MS Excel 2010
Materiály Fakultativně.
Úroveň kurzu Kurz je určen pro pokročilé uživatele.
Potřebné znalosti Obsah kurzu Microsoft Excel 2 – práce s programem
Předchozí kurzy Microsoft Excel 2 – práce s programem
Následující kurzy MS Excel – Kontingenční tabulky
MS Excel – práce s Makry
MS Excel –  programování ve VBA
MS Access

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

Obsah kurzu

1.       Podmíněné výpočty

 • Funkce KDYŽ
 • Další logické funkce
 • Funkce ZVOLIT
 • Funkce COUNTIF, SUMIF
 • Funkce COUNTIFS, SUMIFS

2.       Databázové funkce Excelu

 • Databázové funkce Excelu
 • Kriteriální tabulky
 • Druhy kritérií
 • Zásady tvorby kriteriálních tabulek

3.       Vyhledávání v tabulkách

 • Funkce SVYHLEDAT
 • Funkce POZVYHLEDAT
 • Funkce INDEX
 • Průvodce vyhledáváním

4.       Získání dat z externích databází

 • Základní způsoby importu externích dat v Excelu
 • Import dat z databází a souborů
 • Import dat pomocí programu MS Query

5.       Kontingenční tabulky Excelu

 • Využití kontingenčních tabulek
 • Průvodce kontingenční tabulkou
 • Slučování dat s pomocí kontingenčních tabulek

6.       Scénáře na listu

 • Scénáře na listu
 • Měněné buňky
 • Nový scénář

7.       Speciální matematické metody Excelu

 • Řešitel
 • Hledání řešení

8.       Pokročilejší operace pro práci se sešity

 • Platný název
 • Pojmenování oblasti buněk na listu pomocí pole názvů
 • Příkaz pro práci s názvy
 • Názvy absolutní
 • Názvy relativní
 • Názvy vzorců a konstant
 • Zápis názvu do vzorce
 • Popisky
 • Třetí rozměr v Excelu
 • Skrytí a zobrazení oken se sešity
 • Vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Formuláře
 • Vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Ovládací prvky

9.       Ochrana listů a sešitů

 • Ochrana prvků listu a sešitu
 • Umožnění přístupu k zamknutým oblastem určitým uživatelům

10.  Makra

 • Záznam makra
 • Spouštění makra
 • Úprava makra
 • Přiřazení makra objektu

 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle 773 924 414, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.