MLUVENÁ KOMUNIKACE A ŘEČ TĚLA

 

Detail kurzu:
Název kurzu: Mluvená komunikace a řeč těla
Termín realizace: Předpokládaný termín realizace: po telefonické domluvě
Termín konání kurzu bude stanoven dohodou, po naplnění minimální kapacity osob ve skupině.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město
Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.
Den konání: dle domluvy
Čas výuky: dle domluvy
Počet hodin školení: 4 vyučovací hodiny v jednom dni
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině 
Školitel:  
Cena kurzu: 1 500,- Kč
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

Všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje.

 

Předpokládané minimální znalosti:

Nejsou vyžadovány žádné předešlé znalosti ani dovednosti.

 

Čeho budete v praxi schopni po absolvování kurzu?
 • zlepšit svůj mluvený projev, srozumitelnost a logiku řeči, kulturu projevu, docílit kultivovaného jazykového projevu a profesionální prezentace na veřejnosti.

 

Co získáte:
 • Váš projev bude autentický a přesvědčivý, budete mít v souladu verbální a neverbální vyjadřování. Budete umět zvládat svoji trému. Zjistíte, co o nás prozrazuje nonverbální komunikace

 

Náplň kurzu:
 • Slovní, větný přízvuk, frázování
 • Kultura projevu
 • Struktura a druhy projevu
 • Základy techniky mluveného projevu
 • Improvizace a kreativita v projevu
 • Zvládání trémy
 • Práce s hlasem v prostoru
 • Pravidla hlasové hygieny
 • Schopnost přesvědčit a obhájit svůj názor
 • Jak zaujmout a přesvědčit publikum
 • Proč nezáleží jenom na tom, co se říká, ale i na tom jak se to říká?
 • Analýza vlastního komunikačního stylu (praktická cvičení)
 • Řeč těla… Osobnost řečníka a jeho image, styl a vizáž
 • Co o nás a o druhých prozradí nonverbální komunikace?
 • Základy nonverbální komunikace
 • Asertivita v nonverbální komunikaci
 • Pozitivní a negativní řeč těla
 • Nonverbální komunikace v mezinárodních podmínkách
 • Praktická cvičení

Informace ke kurzu:

Pro doplňující informace o kurzu nás prosím kontaktujte na telefonních číslech 773 924 414, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, popřípadě přímo vyplňte on-line přihlášku.