Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, lidem na rodičovské dovolené, ale i uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz

 

Detail kurzu:

Rozsah: 120 vyučovacích hodin + 4 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.
Ukončení: Po cca 12-ti týdnech od termínu zahájení kurzu.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ a ČTVRTEK
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 19:30 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin / výukový den: 5 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 8 osob ve skupině
Cena kurzu: od 17.990,- Kč
(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí mzdového účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje znalost problematiky mzdového účetnictví, orientaci v současné legislativě s teoretickou a praktickou znalostí mzdových účetních případů.

 

Co získáte:

  • Veškerou potřebnou výbavu k absolvování výuky v kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru mzdového účetnictví s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “mzdové účetnictví”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Pracovně právní vztahy (16 vyuč. hodin)
Pracovní poměr
Vybraná ustanovení zákoníku práce
Odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

2) Mzda a odměňování (14 vyuč. hodin)
Odměňování zaměstnanců
Průměrný výdělek
Srážky ze mzdy

3) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (26 vyuč. hodin)
Obecná východiska daně z příjmu ze závislé činnosti
Výpočet daňové povinnosti
Roční vyúčtování daně z příjmu

4) Zdravotní pojištění (12 vyuč. hodin)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění

5) Sociální pojištění (17 vyuč. hodin)
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění

4) Vedení mzdového účetnictví na PC (35 vyuč. hodin)
Vedení mzdového účetnictví v programu PREMIER SYSTEM

Celkem 120 vyuč. hodin + 4 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na tel. čísle 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.