Mzdové účetnictví v praxi (s využitím PC)

 

Praktický kurz na PC s využitím účetního programu PREMIER SYSTEM

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz

 

Detail kurzu:

Rozsah: 28 vyučovacích hodin
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.

Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.

Ukončení: Dle termínu zahájení po cca 4 týdnech (při výuce 2x týdně)
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ A ČTVRTEK 

(Výukové dny se mohou po dohodě upravit.)

Čas výuky: 15.00 – 18.15 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny / výukový den
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině
Školitel: Certifikovaný lektor účetnictví
Cena kurzu: od 3.140,- bez DPH
od 3.800,- s DPH

Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

 • Absolventům středních či vyšších odborných škol, absolventům rekvalifikačních kursů, začínajícím účetním jako zaměstnanci či OSVČ, majitelům firem a další nadšencům.
 • KURZ JE URČEN PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ

 

Předpokládané minimální znalosti:

 • Zákoník práce.

 

Čeho budete v praxi schopni po absolvování kurzu?

Samostatně začít vykonávat funkci mzdové účetní v malých či středních firmách tj.

 • Vést kompletní personální agendu zaměstnanců
 • Pracovat s právními předpisy upravujícími mzdy a daň ze závislé činnosti
 • Zpracovat řádné měsíční mzdy – všechny mzdové formy
 • Vypracovat roční zúčtování daně zaměstnancům
 • Zaúčtovat zpracované mzdy

Na základě získaných dovedností a jejich prohlubováním samostudiem se profesi mzdového účetního můžete začít, nebo dále věnovat na profesionální úrovni.

 

Co získáte:

 • Praktické dovednosti k výkonu pozice mzdového účetního.
 • Osvědčení bez certifikace o absolvování vzdělávacího programu.

 

Náplň kurzu:

Pracovně-právní vztahy

 • Základní zásady pracovně-právních vztahů
 • Vznik pracovního poměru
 • Změny pracovního poměru
 • Ukončení pracovního poměru

 

Vybraná ustanovení zákoníku práce

 • Pracovní smlouva a její náležitosti
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Pracovní doba a doba odpočinku
 • Dovolená – druhy, délka
 • Překážky v práci

 

Odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • Odškodňování pracovních úrazů
Odměňování zaměstnanců, cestovní náhrady, srážky ze mzdy 
 • Mzda, plat a jiné odměny vč. dohod
 • Cestovní náhrady
 • Průměrný výdělek – formy, rozhodné období, pravděpodobný výdělek
 • Srážky ze mzdy – druhy, dohoda o srážkách, pořadí srážek

 

Sociální pojištění

 • Poplatníci
 • Vyměřovací základ, sazby pojistného
 • Výpočet pojistného
 • Odvod pojistného, jeho splatnost, tiskopisy

 

Zdravotní pojištění

 • Poplatníci
 • Vyměřovací základ, sazby pojistného
 • Výpočet pojistného
 • Odvod pojistného, jeho splatnost, tiskopisy

 

Nemocenské pojištění

 • Dávky nemocenského pojištění
 • Okruh pojištěných osob
 • Podmínky nároku na dávky a jejich výplatu
 • Tiskopisy k uplatnění dávek nemocenského pojištění

 

Důchodové pojištění

 • Doba důchodového pojištění
 • Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
 • Evidenční list důchodového pojištění ( ELDP )
 • Tiskopisy v důchodovém pojištění

 

Daň se závislé činnosti

 • Poplatníci, druhy daně
 • Superhrubá mzda a konstrukce daně
 • Odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Daňová zvýhodnění a daňové bonusy
 • Roční zúčtování daně

 

Výpočet mzdy ručně

 • Výpočet mzdy zadaný lektorem
Souvislý příklad v mzdovém programu:
 • Výpočet mzdy za více měsíců v programu PREMIER SYSTEM

 

Konzultace s lektorem k nabytým vědomostem

 

Doporučená literatura:

Abeceda mzdového účetnictví – kolektiv autorů (Anag Olomouc)
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.