Mzdové účetnictví


PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

Termín konání kurzu bude od 3. 10. 2023 do 7. 12. 2023

Zálohu na kurz ve výši 2000 Kč je nutné uhradit hotově v kanceláři JVC Faktum před zahájením kurzu, nejpozději do 8. září 2023.

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, lidem na rodičovské dovolené, ale i uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle +420 608 877 666, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz


Detail kurzu:

Rozsah: 80 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle +420 608 877 666.
Ukončení: Po cca 9 týdnech od termínu zahájení kurzu.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ a ČTVRTEK
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 19:30 (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin /

výukový den:

6 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině
Cena kurzu: od 14.500,- Kč

(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)

Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí mzdového účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje znalost problematiky mzdového účetnictví, orientaci v současné legislativě s teoretickou a praktickou znalostí mzdových účetních případů.

 

Co získáte:

  • Veškerou potřebnou výbavu k absolvování výuky v kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti mzdového účetnictví.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru mzdového účetnictví s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “mzdové účetnictví”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Pracovně právní vztahy (16 vyuč. hodin)
Pracovní poměr
Vybraná ustanovení zákoníku práce
Odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele

2) Mzda a odměňování (14 vyuč. hodin)
Odměňování zaměstnanců
Průměrný výdělek
Srážky ze mzdy

3) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (26 vyuč. hodin)
Obecná východiska daně z příjmu ze závislé činnosti
Výpočet daňové povinnosti
Roční vyúčtování daně z příjmu

4) Zdravotní pojištění (11 vyuč. hodin)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění

5) Sociální pojištění (17 vyuč. hodin)
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění

 

Celkem 80 vyuč. hodin + 2 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 608 877 666, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.