Komu je pomaturitní studium určeno?

  • čerstvým absolventům středních škol s ukončenou maturitní zkouškou
  • studentům, kteří budou maturitní zkoušku vykonávat v náhradním termínu nebo budou zkoušku opakovat v následném roce
  • všem studentům středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku a neuvažují o studiu na VŠ nebo nebyli ke studiu na VŠ přijati
  • pro studenty, kteří žádají kvalitní přípravu pro budoucí nebo probíhající studium na VŠ, kde je vyžadována znalost angličtiny
  • studentům, kterým jejich současné studium na VŠ nevyhovuje, uvažují o změně nebo studium předčasně ukončí
  • pro všechny zájemce, kteří chtějí získat mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka Cambridge English (PET / FCE)
  • pro ty, kteří se chystají na dlouhodobý pobyt v zahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné budoucí zaměstnání
  • pro všechny, kteří si přejí dokonale umět a znát anglický jazyk

<<< zpět na POMATURITNÍ STUDIUM