💬PŘEKLADY A TLUMOČENÍ🙊


 

 • Poskytujeme služby spojené s překlady textů a tlumočení z a do všech světových jazyků. V nabídce jsou zastoupeny i jazykové korektury a grafické úpravy, které nabízíme spolu s překlady mezi dvěma cizími jazyky.
 • Provádíme překlady ze všech oborů činnosti – technika, strojírenství, stavebnictví, ekonomie, právo, lékařství, informatika; překládáme obecné i odborné texty, obchodní korespondenci, propagační materiály, stavební a projektovou dokumentaci, úřední a firemní písemnosti, internetové stránky, webové prezentace, atd.
 • Přesnost a diskrétnost překladu je samozřejmostí. Pro překlad i tlumočení spolupracujeme se stálými překladateli, u kterých je díky zkušenostem a dlouhodobé spolupráci zajištěna vysoká kvalita požadovaných služeb.
 • Cena překladu vychází z objemu textu tzv. normostrany (NS) cílového textu, která obsahuje 30 řádků po 60-ti znacích, tj. 1800 znaků včetně mezer. Součástí ceny je i běžná grafická úprava blízká podobě originálu.
 • Konečná cena je závislá na celkovém objemu překladu, jeho odbornosti a délce zpracování. Jsme schopni přeložit všechny běžné typy dokumentů.

 

PŘEKLADATELSKÝ SERVIS (VČETNĚ SOUDNÍHO OVĚŘENÍ)
 • STANDARDNÍ PŘEKLADY (z / do kteréhokoliv cizího jazyka) 
 • standardních textů (dopisy, osvědčení, posudky, výpisy aj.)
 • internetových stránek a webových
 • odborných textů (manuály, návody, webové stránky, technické příručky aj.)
 • právních dokumentů (smlouvy všech typů, soudní rozhodnutí aj.)
 • korektury textů (kontrola pravopisu, gramatiky, stylistiky, připojení komentářů a vysvětlivek)
 • PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM (z / do kteréhokoliv cizího jazyka)
 • odborný a technický text (jakýkoliv obsah)
 • ekonomické texty, výroční zprávy, účetní dokumenty, firemní manuály a obchodní korespondence
 • lékařské zprávy, osobní dokumenty, cenné a archivní písemnosti
 • právní dokumenty a listiny (smlouvy všech typů, soudní rozhodnutí a nařízení, rozsudky, atd.)
 • korektury textů (kontrola pravopisu, gramatiky, stylistiky, připojení komentářů a vysvětlivek)
 • KOREKTURY TEXTU A GRAFICKÉ ÚPRAVY (z / do kteréhokoliv cizího jazyka)
 • křížová korektura – český překladatel a korektura rodilým mluvčím
 • odborné texty a prezentace určené ke zveřejnění a reprezentaci firmy
 • výroční zprávy, reporty, manuály, návody, technické příručky, webové stránky aj.
 • grafické úpravy textu s obrázky, popisy obrázků, sestavení manuálů, prezentace na internetu, atd.

V případě zájmu o překladatelské služby kontaktujte manažerku pro vzdělávání – Mgr. Hanu Gráfovou, kancelář JVC FAKTUM na tel.čísle: 608 877 666 nebo sdělte dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

TLUMOČNICKÝ SERVIS (VČETNĚ SOUDNÍHO TLUMOČENÍ)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti tlumočnického servisu pro většinu běžně užívaných cizích jazyků. Nabízíme převážně konsekutivní, soudní a doprovodné (průvodcovské) tlumočení, tlumočení simultánní zajistíme po dohodě s klienty. Cenová nabídka tlumočnického servisu bude sestavena dle konkrétního požadavku.

Ceny tlumočení se pohybují od 490 Kč bez DPH / 60 minut (z anglického do českého jazyka v místě Opava).


Konsekutivní tlumočení
 

 • používá se při obchodních jednáních, při doprovodném tlumočení ve výrobních provozech, při turistických akcích, na přednáškách a školeních atd. Řečník ponechává čas tlumočníkovi na překlad a teprve potom pokračuje ve výkladu.

Simultánní tlumočení 

 • používá se u příležitosti konferencí, odborných školení, prezentací a podobných akcí. Řečník nečeká na překlad tlumočníka, ale průběžně pokračuje ve výkladu, takže tlumočení probíhá současně s jeho výkladem. Toto tlumočení se provádí obvykle s použitím konferenční techniky (kabina pro tlumočníky a sluchátka pro všechny účastníky).

Soudní tlumočení

 • provádí se v případě, že se úkony dokladují pro účely příslušného úřadu, při soudním jednání, sňatku nebo u notáře (pouze pro určité jazyky).

 

V případě zájmu o tlumočnické služby kontaktujte manažerku pro vzdělávání – Mgr. Hanu Gráfovou, kancelář JVC FAKTUM na tel.čísle: 608 877 666 nebo sdělte dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.