Přihláška k pomaturitnímu a celoročnímu dennímu studiu 2020/2021

A - Výběr studia


Vyberte jednu z možností podle složení Vaší první maturitní zkoušky.
Uveďte název střední školy, kde jste vykonali nebo budete konat maturitní zkoušku.

B - Osobní údaje


C - Obchodní informace


Elektronické přihlášení ke studiu je nutné dokončit osobní návštěvou školy a zaplacením zálohy 1.000,-Kč (bude odečteno z ceny studia) nejpozději do 10-ti pracovních dnů od data podání elektronické přihlášky. V opačném případě bude přihlášení ke studiu stornováno. Zálohu uhradíte osobně v kanceláři jazykového a vzdělávacího centra FAKTUM, Masařská 15, Opava, denně do 15:30 hodin. K osobní návštěvě si vezměte s sebou občanský průkaz a xerokopii maturitního vysvědčení (pouze u letošních maturantů), je-li již vydáno. V rámci uplatnění slev na studium je rozhodující datum podání přihlášky s dodržením termínu uhrazení zálohy a následně všech plateb školného.

(Uveďte jméno kamaráda, který Vám studium doporučil a sám nastoupil k jednoletému dennímu studiu v JVC FAKTUM ve stejném školním roce. Vzájemné sympatie se vylučují.)

Četl jsem a souhlasím s všeobecnými podmínkami jednoletého denního studia cizího jazyka poskytované jazykovou školou FAKTUM Opava.

* Nutno povinně vyplnit