Program “KAMARÁDI”

Získejte slevu 500,-Kč na školném za každého svého spolužáka – kamaráda, který prokazatelně na Tvé doporučení nastoupí a řádně dokončí jednoleté studium angličtiny.

Podmínky uplatnění slevy v programu „KAMARÁDI“: Doporučený spolužák si podá přihlášku ke studiu, uhradí ve stanovených termínech zálohu, předepsané školné nebo jeho část a současně Tě na přihlášce označí jako svého „KAMARÁDA“ (doporučitele). Sleva 500,-Kč na školném pak bude odečtena doporučiteli z poslední splátky školného nebo v případě jednorázových plateb bude vyplacena zpětně v hotovosti po dodržení všech uvedených podmínek v programu „KAMARÁDI“ u obou studentů. V případě nedodržení stanovených podmínek a termínů plateb u jednoho ze studentů, nebude odměna uznána a příjemci (doporučiteli) nebude vyplacena! Vzájemné sympatie se vylučují. Na přihlášku doporučený student může vždy uvést pouze jednoho doporučitele. Doporučitel však může uvést neomezený počet doporučených spolužáků, kdy za každého z nich získá odměnu 500,-Kč.


<<< zpět na POMATURITNÍ STUDIUM