REKVALIFIKAČNÍ KURZY

 

Do nabízených rekvalifikačních kurzů se mohou hlásit i uchazeči o zaměstnání vedení na Úřadech práce formou tzv. zvolených rekvalifikací (viz. odkaz) https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace

 

Představení rekvalifikačního centra:

Rekvalifikační zařízení při vzdělávacím centru FAKTUM působí v severomoravském regionu kontinuálně již od roku 1992, kdy více než dvě desetiletí získáváme zkušenosti, díky kterým jsme schopni zajistit nadstandardní vzdělávací služby v oblasti profesního vzdělávání a rekvalifikací.

Rekvalifikační kurzy, které pořádáme, jsou v oborech účetní, mzdové a daňové problematiky, obchodních a administrativních dovedností v českém a v kombinaci v anglickém jazyce. V neposlední řadě realizujeme rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy osobního počítače od základních až po speciální kurzy. Všechny tyto kurzy pořádáme pro všechny zájemce z řad veřejnosti, zaměstnanců firem, a také převážně pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na úřadech práce. Všechny nabízené kurzy jsou realizovány v rekvalifikačním zařízení přímo v centru Opavy na Masařské ulici č. 15.

 

Komu jsou rekvalifikační kurzy určeny:

Rekvalifikační kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří splňují podmínky pro nástup do jednotlivých vzdělávacích programů a chtějí si rozšířit vlastní profesní kvalifikaci v oboru vybraného kurzu. Současně se do rekvalifikačních mohou hlásit i zájemci, kteří jsou vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce.

 

Nabídka rekvalifikačních kurzů:

  1. Rekvalifikační kurzy z oboru ekonomie a administrativy

Obchodní referent/ka s rozšířenou výukou anglického jazyka
– rekvalifikační kurz v celkovém rozsahu 430 vyučovacích hodin

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky (170 vyuč. hodin)
Účetnictví a daňová evidence (130 vyuč. hodin)
Účetnictví (120 vyuč. hodin)
Účetnictví s využitím výpočetní techniky (140 hodin)
Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky (120 vyuč. hodin)
Mzdové účetnictví (80 vyuč. hodin)
Daňová evidence (40 vyuč. hodin) 

Základy podnikání (základní vzdělání – 150 vyuč. hodin)
Základy podnikání (střední vzdělání – 120 vyuč. hodin)

  1. Rekvalifikační kurzy z oboru obsluhy osobního počítače

Základy obsluhy osobního počítače (základní vzdělání – 42 vyuč. hodin)
Základy obsluhy osobního počítače (střední vzdělání – 40 vyuč. hodin)
Obsluha osobního počítače (základní vzdělání – 82 vyuč. hodin)
Obsluha osobního počítače (střední vzdělání – 80 vyuč. hodin)

Čtení a kreslení technické dokumentace (AutoCAD) (101 vyuč. hodin)

Informace pro uchazeče o zaměstnání vedených na ÚP:

Náklady za absolvování rekvalifikačního kurzu mohou být uchazeči o zaměstnání vedeném na Úřadě práce proplaceny v plné výši formou tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE.

 

 

TIP pro uchazeče o zaměstnání vedených na ÚP:

Vyberte si požadovaný rekvalifikační kurz a konzultujte zařazení do kurzu s Vaší zprostředkovatelkou zaměstnání na příslušném úřadu práce. Zprostředkovatelka Vás odkáže na kompetentního pracovníka ÚP, který Vám podá bližší instrukce k zařazení do rekvalifikačního kurzu, předá Vám formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání“, který sami vyplníte a druhý formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ vyplníme my při Vaši osobní návštěvě v našem rekvalifikačním zařízení na Masařské ulici č. 15 v Opavě. Tyto formuláře následně předáte na ÚP a vyčkáte na schválení Vámi zvolené rekvalifikace.

 

Informace k rekvalifikačním kurzům:

Pro doplňující informace o rekvalifikačních kurzech nás kontaktujte na telefonním čísle 608 877 666, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde…

 

Poznámka:

Rekvalifikační kurzy jsou MŠMT ČR akreditované vzdělávací programy, proto jednotliví zájemci musí splňovat základní předpoklady pro nástup a následnou realizaci zvoleného rekvalifikačního kurzu. Jednou z hlavních podmínek je mít ukončené vzdělání podle konkrétních požadavků k jednotlivému kurzu (viz. detail kurzu). Jako vstupní požadavek rozlišujeme ukončené základní nebo střední vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.