Status studenta

Váš sociální status zůstává stejný jako na střední škole. Jednoletý kurz anglického jazyka s denní výukou je studiem, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních školách. Status studenta je zachován všem studentům, kteří vykonali svou první maturitní zkoušku v průběhu roku 2024 a platí ode dne zápisu po celou dobu řádného studia až do 31. 8. 2025. Studentům, kteří vykonají maturitní zkoušku v náhradním podzimním termínu a ke studiu předtím nastoupí jako denní studenti, se ode dne úspěšného vykonání maturitní zkoušky přiděluje status studenta. Již přihlášení studenti pomaturitního studia, kteří nevykonají maturitní zkoušku v řádném, nebo náhradním termínu, mohou ve studiu i nadále pokračovat v režimu denního studia. Obchodní podmínky pomaturitního a denního studia jsou shodné. Status studenta získávají i ti studenti, kteří se přihlásí a nastoupí ke studiu již po zápise v září, nejpozději však do konce kalendářního roku 2024. Jedinou podmínkou je úspěšně složená maturitní zkouška v témže roce. Status studenta pak platí od měsíce nástupu ke studiu po celou dobu řádného studia.


<<< zpět na POMATURITNÍ STUDIUM