Účetnictví a daňová evidence

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA DALŠÍ TERMÍN

Tento kurz může být proplacen prostřednictvím Úřadu práce dle podmínek tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE, která je určena všem zájemcům o změnu zaměstnání, matkám na mateřeké, ale i uchazečům o uzaměstnání vedených na ÚP.

Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz

 

Detail kurzu:

Rozsah: 130 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušek
MŠMT ČR akreditovaný vzdělávací program
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.
Ukončení: Po cca 12-ti týdnech od termínu zahájení kurzu.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město

Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.

Dny konání: ÚTERÝ a ČTVRTEK
(Dny výuky mohou být po dohodě s účastníky dodatečně upraveny.)
Čas výuky: 15:00 do 19:30
Počet hodin / výukový den: 6 vyučovacích hodin
Počet účastníků: Min. 8 osob ve skupině
Cena kurzu: od 17.990,- Kč
(akreditovaný vzdělávací program je osvobozen od DPH)
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

Komu je kurz určen:

  • Všem zájemcům o profesní vzdělávání bez předešlých znalostí účetnictví, nebo se znalosti velmi malou a ukončeným středním vzděláním (podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
  • Kurz je vhodný pro ty, jejichž pracovní činnost vyžaduje orientaci v současné legislativě a teoretickou znalost základních účetních případů.
  • KURZ JE URČEN PRO ZAČÁTENÍKY V OBORU

 

Co získáte:

  • Základní a z větší části teoretické znalosti k zahájení výkonu profese samostatného účetního.
  • Veškerý výukový a výcvikový materiál potřebný pro zdárné absolvování celého kurzu.
  • Komplexní teoretické a praktické znalosti z oblasti účetnictví a daňové evidence.
  • Osvědčení o profesní rekvalifikaci v oboru účetnictví a daňové evidence s celostátní platností.

 

Náplň kurzu:

  • Obsahová náplň kurzu je schválena Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost “účetnictví a daňová evidence”, které je veřejnou právní listinou s celostátní platností.

 

Učební osnova kurzu:

1) Základní principy účetnictví (20 vyuč. hodin)
Úvod do soustavy účetnictví
Základní prvky soustavy účetnictví
Pravidla pro účtování na účtech

2) Účtování v účtových třídách (80 vyuč. hodin)
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Finanční účty
Zúčtovací vztahy
Kapitálové účty
Náklady a výnosy
Závěrkové a podrozvahové účty
Přípravné práce před účetní závěrkou
Účetní závěrka
Souvislý příklad – opakování

3) Daňová evidence (30 vyuč. hodin)
Předmět a cíl daňové evidence
Vedení daňové evidence
Evidence příjmů a výdajů
Pohledávky a závazky
Finanční majetek
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Evidence ostatních skutečností
Uzavření daňové evidence

Celkem 130 vyučovacích hodin a 2 vyuč. hodiny zkoušek.
 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonních číslech 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.