Účetnictví v praxi 1 (s využitím PC)

 

Praktický kurz vedení účetnictví s využitím účetního programu PREMIER SYSTEM.

 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY 
Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz
 

Detail kurzu:

Rozsah: 24 vyučovacích hodin
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.
Ukončení: Dle termínu zahájení po cca 7 týdnech.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město
Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.
Dny konání: Středa
(Den výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Čas výuky: 15:00 – 18:30 (16:00 – 19:30) (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin /
výukový den:
4 vyučovací hodiny
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině 
Školitel: Certifikovaný lektor účetnictví
Cena kurzu: od 3.490,- bez DPH
od 4.223,- s DPH
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

 • Absolventům středních či vyšších odborných škol, absolventům rekvalifikačních kursů, začínajícím účetním jako zaměstnanci či OSVČ, majitelům firem a další nadšencům.
 • KURZ JE URČEN ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM ÚČETNÍM.

 

Předpokládané minimální znalosti:

 • Zákon o účetnictví, účtová osnova, Vyhláška 500/2002 Sb., zákon o daních z příjmů – stačí uznatelné a neuznatelné výdaje, zákon o DPH.

 

Čeho budete v praxi schopni po absolvování kurzu?

      Samostatně začít vykonávat funkci mzdové účetní v malých či středních firmách tj.

 • Rozpoznat u dané formy podnikání, zda vést účetnictví nebo daňovou evidenci.
 • Pracovat s právními předpisy upravujícími účetnictví a daně.
 • Sestavit roční závěrku jako vrchol práce účetního.
 • Popsat účetní výkazy a chápat provázanost mezi nimi.
 • Rozpoznat jednotlivé druhy účtů a dokladů a provádět na nich různorodé zápisy.
 • Na základě získaných dovedností a jejich prohlubováním samostudiem se této profesi můžete začít, nebo dále věnovat na profesionální úrovni.

 

Co získáte:

 • Dovednost praktického účtování.
 • Osvědčení bez certifikace o absolvování vzdělávacího programu.

 

Náplň kurzu:

 1. Základní principy účetnictví – opakování, úvod do praxe
 • Právní úprava účetnictví a daní v ČR
 • Výstupy a funkce účetnictví
 • Způsoby vedení účetnictví – kdo, jaké
 • Doklady a knihy používané v účetnictví
 • Opravy a úschova účetních záznamů
 • Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
 • Principy účtování na rozvahových a výsledkových účtech
 • Charakteristika jednotlivých druhů účtů
 • Syntetická a analytická evidence
 • Podrozvahová evidence
 • Roční/účetní závěrka a daňové přiznání
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • Otevírání a uzavírání účetních knih
 • Daň z přidané hodnoty – příklady účtování a daňové přiznání
 • Profesní odpovědnost účetních, pokuty zaměstnavatelům

 

 1. Jednotlivé účtové třídy – PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
 • sk.0………….Dlouhodobý majetek
 • sk. 1…………Zásoby
 • sk. 2 ………..Finanční účty
 • sk. 3 ………..Zúčtovací vztahy
 • sk. 4 …………Kapitálové účty
 • sk. 5 …………Náklady
 • sk. 6 …………Výnosy
 • Účetní závěrka – přípravné práce
 • Účetní závěrka – postup k sestavení daňového přiznání

3. Konzultace s lektorem – k danému tématu

4. Souvislý příklad – výpočty a shrnutí v účetním programu

 

Doporučená literatura:

– Abeceda účetnictví pro podnikatele – kolektiv autorů (Anag Olomouc)

 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.