Účetnictví v praxi 2 (s využitím PC)

Praktický kurz na PC s využitím účetního programu PREMIER SYSTEM

 

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

KURZ NENAVAZUJE NA ŽÁDNÉ PŘEDEŠLÉ KURZY, JEN ROZŠIŘUJE PŘEDEŠLÉ ZNALOSTI 
Informace k realizaci kurzu žádejte na telefonním čísle 732 760 452, nebo emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz
 

Detail kurzu:

Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Zahájení: K zahájení kurzu dojde po naplnění minimální kapacity.
Aktuální obsazenost kurzu žádejte na tel. čísle 732 760 452.
Ukončení: Dle termínu zahájení po cca 4 týdnech.
Místo konání: Masařská 15, Opava – Město
Moderní a nadstandardně vybavené výukové prostory.
Dny konání: Středa
(Den výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Čas výuky: 15:00 – 18:30 (16:00 – 19:30) (Čas výuky může být po dohodě s účastníky dodatečně upraven.)
Počet hodin /
výukový den:
4 vyučovací hodiny
Počet účastníků: Min. 6 osob ve skupině 
Školitel: Certifikovaný lektor účetnictví
Cena kurzu: od 2.490,- bez DPH
od 3.014,- s DPH
Veškerý výukový materiál pro absolvování kurzu je ZDARMA!

ONLINE PŘIHLÁŠKA zde

 

Komu je kurz určen:

 • Absolventům středních či vyšších odborných škol, absolventům rekvalifikačních kursů, začínajícím účetním jako zaměstnanci či OSVČ, majitelům firem a další nadšencům.
 • Pro absolvování kurzu není vyžadovaná účast na kurzu ÚČETNICTVÍ V PRAXI 1

 

Předpokládané minimální znalosti:

 • Zákon o účetnictví, účtová osnova, Vyhláška 500/2002 Sb., zákon o daních z příjmů – stačí uznatelné a neuznatelné výdaje, zákon o DPH.

 

Čeho budete v praxi schopni po absolvování kurzu?

      Samostatně začít vykonávat funkci mzdové účetní v malých či středních firmách tj.

 • Doplnit si nejčastější případy účtování o složitější a méně časté účetní případy
 • Sestavit roční závěrku jako vrchol práce účetního.
 • Popsat účetní výkazy a chápat provázanost mezi nimi.
 • Na základě získaných dovedností a jejich prohlubováním samostudiem se této profesi můžete začít, nebo dále věnovat na profesionální úrovni.

 

Co získáte:

 • Další krok k dovednosti samostatného praktického účtování.
 • Osvědčení bez certifikace o absolvování vzdělávacího programu.

 

Náplň kurzu:

 1. Základní principy účetnictví – nástavba z praxe (max. 3 v.h.)
 • Právní úprava účetnictví a daní v ČR, výstupy a funkce účetnictví
 • Způsoby vedení účetnictví
 • Doklady a knihy používané v účetnictví
 • Opravy a úschova účetních záznamů
 • Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
 • Principy účtování na rozvahových a výsledkových účtech
 • Charakteristika jednotlivých druhů účtů
 • Syntetická a analytická evidence
 • Podrozvahová evidence
 • Roční/účetní závěrka a daňové přiznání
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • Otevírání a uzavírání účetních knih

 

 1. Účtování složitějších účetních případů – souvislý příklad v PREMIER SYSTEM
 • Účtování pořízení, prodeje, vyřazení, škody a odpisů hmotného majetku
 • Účtování pořízení, prodeje, převodu, vyřazení a škod na zásobách
 • Účtování finančních účtů, úvěrů, půjček
 • Účtování mezd, srážek exekucí, závazkových vztahů, opravných položek
 • Účtování založení společnosti, změn kapitálu, změn společníků atd.
 • Účtování specifických nákladových a výnosových položek
 • Rozbor účetních výkazů, vazby a jejich provázanost

 

 1. Konzultace s lektorem – k danému tématu

Doporučená literatura:

– Abeceda účetnictví pro podnikatele – kolektiv autorů (Anag Olomouc)

 

Informace k realizaci kurzu:

Pro doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle 732 760 452, emailem na adrese vyuka@faktum-opava.cz, nebo přímo vyplňte k požadovanému kurzu on-line přihlášku.