Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejnostní otevřené kurzy

vydané dle § 273 odst. I, zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku naleznete zde.