FCE/CAE

CAMBRIDGE ENGLISH: B2 FIRST (FCE)

CAMBRIDGE ENGLISH: C1 ADVANCED (CAE)

 

Zkouška Cambridge English: B2 First (FCE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkouška Cambridge English: C1 Advanced (CAE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky, pak je zkouška FCE nebo CAE pro Vás.

Ideální kandidát by měl mít širokou slovní zásobu, měl by být schopen obhájit svůj názor v diskusi a také umět správně přizpůsobit styl své výpovědi k situaci.

PRO KOHO JE CAMBRIDGE ENGLISH: B2 FIRST a C1 ADVANCED?

 • FCE: pro všechny, kdo používají angličtinu na vyšší středně pokročilé úrovni
 • CAE: pro všechny, kdo používají angličtinu na pokročilé úrovni
 • Věk kandidátů pro obě zkoušky není omezen, zkouška FCE a CAE je tedy vhodná pro mládež i pro dospělé

Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ ZKOUŠKA CAMBRIDGE ENGLISH: B2 FIRST a C1 ADVANCED?

Zkouška FCE a CAE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Více informací najdete na webové stránce Cambridge English

TERMÍN ZKOUŠKY V JAZYKOVÉM A VZDĚLÁVACÍM CENTRU FAKTUM V OPAVĚ

Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky  

Certifikáty

 

FCE 15. června 2024
15. června 2024 6. května 2024
4.750,- Kč JVC FAKTUM Opava Bude upřesněno Bude upřesněno
CAE 15. června 2024
15. června 2024 6. května 2024
4.990,- Kč JVC FAKTUM Opava Bude upřesněno
Bude upřesněno

Důležité informace:

 • CELÁ ČÁSTKA musí být uhrazena nejpozději 6. května 2024 do 12.00 hodin, termín registrace bude upřesněn.
 • Ústní i písemnou část bude možné složit v jeden den

U zkoušky B2 First můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR level
180–190 Grade A C1
173–179 Grade B B2
160–172 Grade C B2
140–159 Level B1 B1
 • Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní B2, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C1) nebo horší (jazykovou úroveň B1). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 140.

U zkoušky C1 Advanced můžete dosáhnou následujících výsledků:

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR level
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2
 • Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160.

Poptáváte přípravný jazykový kurz pro děti či studenty na certifikát? Nebo kurz k dalším úrovním mezinárodních cambridgeských zkoušek?

Nebo hledáte kurz k jiným certifikátním zkouškám, a také v dalších cizích jazycích?

Pak nás prosím jednoduše kontaktujte na telefonním čísle 608 877 666 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Poradíme Vám a najdeme pro Vás řešení.